Drobečková navigace

Úvod > O nás > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labe
web: www.kr-ustecky.cz

Základní účel zřízení - poskytování sociální služby
Hlavní činnost - poskytnutí ubytování, stravy a asistence, sociálně terapeutická činnost

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • Domov Severka Jiříkov nemá zvláštní organizační složky

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Domov Severka Jiříkov, p.o.
  Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Domov Severka Jiříkov, p.o.
  Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov

 • 4.3 Úřední hodiny

  po předchozí telefonické domluvě

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka:+420 412 338 122

  4.5 Adresa internetové stránky

  https://domovseverka.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Domov Severka Jiříkov, p.o.
  Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy (příklady):

  reditel@domovseverka.cz
  technik@domovseverka.cz
  vrchni@domovseverka.cz

 • 4.8 Datová schránka

  pk8mach 

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 924186319/0800

6. IČO

47274468

7. DIČ

CZ47274468, Domov Severka Jiříkov není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: reditel@domovseverka.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS):

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Domov Severka Jiříkov, p.o., Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení: ředitel organizace

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě její nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době Domov Severka Jiříkov, p.o. neposkytuje žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2019 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2020 nebyly žádné informace požadovány.