Domov Severka Jiříkov Domov se zvláštním režimem

O domově

Nově postavený objekt Domova Severka byl otevřen v roce 2012. Má kapacitu 100 míst s možností ubytování ve dvoulůžkových a jednolůžkových pokojích. Naším posláním je zajištění péče osobám, které mají z důvodu svého chronického duševního onemocnění sníženou schopnost soběstačnosti, a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc druhé osoby.

Cílovou skupinou jsou osoby starší 27 let, trpící chronickým duševním onemocněním zejména. schizofrenií. Služba se neposkytuje osobám, závislým na návykových látkách a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, s výjimkou osob, které prošly protialkoholní léčbou a nepatří do zdravotnického zařízení. Zřizovatelem našeho domova se ZR je Ústecký kraj.

Slovo hejtmana

Vážení spoluobčané,
Ústecký kraj spravuje téměř sto čtyřicet příspěvkových organizací, jejichž posláním je zajišťovat kvalitní a profesionální služby na vysoké úrovni. Našim klientům se snažíme poskytnout taková zařízení a služby, která nesplňují jen vysoké standardy, ale zároveň se snažíme, aby se v našich zařízeních lidé cítili bezpečně, příjemně, zkrátka jako doma. I proto Ústecký kraj dle svých možností investuje finanční prostředky do jejich další modernizace. Jde nám mimo jiné o to, aby se tato zařízení v čase dále rozvíjela i rozšiřovala.

Číst více

Ing. Jan Schiller
hejtman Ústeckého kraje

Jan Schiller