Domov Severka Jiříkov

www.domovseverka.cz


Návštěvy klientů jsou povoleny od 05.12.2020 v době od 13.00 hod. do 16.00 hod. Návštěvu lze předem objednat telefonicky na tel. čísle 412 338 122 kl. 33.


Vítáme Vás na stránkách Domova Severka Jiříkov - domova se zvláštním režimem.

Nově postavený objekt Domova Severka byl otevřen v roce 2012. Má kapacitu 100 míst s možností ubytování ve dvoulůžkových a jednolůžkových pokojích. Naším posláním je zajištění péče osobám, které mají z důvodu svého chronického duševního onemocnění sníženou schopnost soběstačnosti, a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc druhé osoby. Uživatelům poskytuje celoroční služby sociální péče odborně způsobilý ošetřovatelský a zdravotní personál a pracovnice sociální péče pro volnočasové aktivity. Cílovou skupinou jsou osoby starší 27 let, trpící chronickým duševním onemocněním, (zejména. schizofrenií). Služba se neposkytuje osobám, závislým na návykových látkách a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, s výjimkou osob, které prošly protialkoholní léčbou a nepatří do zdravotnického zařízení. Zřizovatelem našeho domova se ZR je Ústecký kraj.
Naším společným cílem je, vytvořit pro uživatele služeb příjemný domov s dostatečnou mírou soukromí.

Slovo úvodem.
Vážení spoluobčané,
Ústecký kraj spravuje téměř sto čtyřicet příspěvkových organizací, jejichž posláním je zajišťovat kvalitní a profesionální služby na vysoké úrovni. Našim klientům se snažíme poskytnout taková zařízení a služby, která nesplňují jen vysoké standardy, ale zároveň se snažíme, aby se v našich zařízeních lidé cítili bezpečně, příjemně, zkrátka jako doma. I proto Ústecký kraj dle svých možností investuje finanční prostředky do jejich další modernizace. Jde nám mimo jiné o to, aby se tato zařízení v čase dále rozvíjela i rozšiřovala.

Poskytování péče klientům v sociálních zařízeních je činnost obdivuhodná a záslužná. Všichni zaměstnanci, bez ohledu na jejich pracovní náplň, vynakládají maximální úsilí, aby se zde klienti cítili dobře, byli spokojení, aby měli péči, kterou si zaslouží, a to mnohdy i nad rámec svých pracovních povinností, ve svém volném čase. Jsem proto přesvědčený, že čas, kteří klienti v našich příspěvkových organizacích poskytujících sociální služby prožijí, pro ně bude čas plný příjemných chvil.

Věřím, že v našich zaměstnancích najdete obrovskou podporu a že vám naše zařízení poskytnou vše, co hledáte a potřebujete.

Ing. Jan Schiller
hejtman Ústeckého kraje
hetman Ústeckého kraje
hejtman Ústeckého kraje
znak
 
Káďa–technik©2011